Villkor och Information

Bokning, betalning och avbokning
Vid bokning av fotografering kommer vi förskottsfakturera er med en bokningsavgift på 800 kr som räknas av på totalsumman.
Vid bokning av bröllop kommer vi förskottsfakturera er med en bokningsavgift på 2000 kr som räknas av på totalsumman.

Bokningsavgiften skall betalas inom 7 dagar från att bokningen är bekräftad för att garantera ert datum. Denna summa är ej återbetalningsbar.

Bokning sker till oss via mail på malarfoto@gmail.com eller telefon 0720338883, om ni godtar offerten. Offerten skickas undertecknad till avsändaren eller tas med till uppdragstillfället.

Slutfakturans datum är dagen för uppdraget med 30 dagar betalningsvillkor.

Vid avbokning senare än 48 timmar debiteras 50 % av den totala kostnaden med undantag för intygad sjukdom eller sjukhusvistelse.

Pris/Moms 
Utöver den överenskomna tiden per paket tillkommer det 1200kr i timmen per varje ny påbörjad timme.
I samtliga priser ingår mervärdesskatt på 25%.

Reseersättning
Reseersättning på 35 kr/mil ingår om fotografering sker utanför Eskilstuna kommun.

Leverans
Beräknad leveranstid av bilder ca. 4-12 veckor, förutsatt att fakturan är betald. Den längre tiden vid högsäsong. Digitala bilder levereras på Usb.

Allmänt
Godkänner ni offerten ingår det också att ni godkänner stilen på våra bilder/filmer. 

Samtycke och Överenskommelse
I syfte att marknadsföra MälarFoto behöver vi kunna använda bilder/filmer från våra uppdrag. Det gör vi genom att lägga upp enstaka bilder på:
- Hemsida, www.mälarfoto.se
- Instagram, malarfoto
- Facebook, @malarfoto
- Youtube channel, MälarFoto 

Övriga villkor för att använda bilderna
Vid användning ska fotografens/filmarens namn anges.
Bilder/film får inte ändras utan fotografens/filmarens godkännande.
Användningsrätten får inte överlåtas/upplåtas till annan.

GDPR
Den 25/5 2018 började den nya dataförordningen att gälla vilken betyder ny reglering för användandet av personuppgifter.
Så här hanterar vi era uppgifter:

MälarFoto – lagrar bilder och kontaktuppgifter (så som namn, email och telefonnummer) till kunder för eget bruk, för att vi ska kunna hålla en affärsmässig kontakt.

Vi lämnar INTE ut några personuppgifter till tredje part.

Vi visar endast bilder och eventuellt personers namn på sociala medier och vår hemsida efter att avtal skrivits eller via muntligt godkännande från kund.

Bilder/film lagras hos MälarFoto så länge det finns lagringsutrymme. Syftet med lagring av bilder/film är att kunna använda dem i marknadsföring, så som överenskommet enligt avtal, samt som en service för våra kunder om de vill efterbeställa fler bilder/filmer.

Alla kunder har full rätt att neka vår lagring av uppgifter och bilder, men i samband med nekandet försvinner även möjligheten att efterbeställa. Raderas bilderna är de borta för all framtid.

Fakturauppgifter sparas enligt Svensk lag.

Personuppgifter sparas i Vismas bokföringstjänst, Visma eEkonomi https://vismaspcs.se/produkter/bokforingsprogram/visma-eekonomi, i enlighet med deras policy Så jobbar Visma med GDPR.