Porträtt
Porträtt
Porträtt

Företagsfotografering

Bra bilder stärker ett företags identitet och är en viktig del som lyfter fram varumärket. Boka en företagsfotografering för att presentera personal och lokaler bilder av hög kvalitet som kan användas till hemsidor, anonnsering och presentationsmaterial. 

Din personal fotograferar jag då de utför sina dagliga arbetsuppgifter på ett naturlig och proffsigt sätt. Kanske ni vill ha företagsfotografier att pryda era lokaler med, eller till tackkort till era kunder.